INVENTURE ENERGIJE 2012
Bilten
Izdanje: 66
Godina izdanja: 2013.
Priredila: Branka Šestić
Dizajn: Nemanja Mićević
 
MOGU BITI GADNO STRPLJIV(A)
Katalog
Izdanje: 67
Godina izdanja: 2013.
Kustos izložbe: dr Predrag Terzić
Tekstovi: dr Predrag Terzić, dr Sarita Vujković
Dizajn: Nina Todorović
 
MLADEN MILJANOVIĆ „VRT UŽIVANJA“
Katalog
Izdanje: 68
Godina izdanja: 2013.
Kustosi izložbe: dr Sarita Vujković, dr Irfan Hošić
Tekstovi: dr Sarita Vujković, dr Irfan Hošić, dr Sonja Briski Uzelac, Edelbert Koeb, Mladen Miljanović
Dizajn: Nemanja Mićević
 
MILAN KONJOVIĆ
Katalog
Izdanje: 69
Godina izdanja: 2013.
Kustosi izložbe: Lana Pilipović, Sava Stepanov
Tekst: Sava Stepanov
Dizajn: Nemanja Mićević
 
SEBASTIEN VERDON „TIMES“
Katalog
Izdanje: 70
Godina izdanja: 2013.
Kustos izložbe/tekst: Žana Vukičević
Dizajn: Nemanja Mićević