INVENTURE 2014
Bilten
Izdanje: 75.
Godina izdanja: 2015.
Priredile: Žana Vukičević i Branka Šestić
Dizajn: Nemanja Mićević
 
2014 INVENTORY
Bilten
Izdanje: 76.
Godina izdanja: 2015.
Priredile: Žana Vukičević i Branka Šestić
Dizajn: Nemanja Mićević
 
BEOGRAD JOVANA BIJELIĆA
Katalog
Izdanje: 77.
Godina izdanja: 2015.
Autor izložbe: dr Simona Čupić
Dizajn: Nemanja Mićević
 
DATES 1
Katalog
Izdanje: 78.
Godina izdanja: 2015.
Kustos izložbe: dr Sarita Vujković
Autori tekstova: dr Sarita Vujković, Tevž Logar
Dizajn: Nemanja Mićević
 
FILM CURATION: From the Black Box to the Black Box of the White Cube
Knjiga
Izdavači: „Kuća poezije“ u saradnji sa MSURS
Godina izdanja: 2015.
Autor: Monika Ponjavić
Dizajn: Marko Bilbija